American_Roulette

רולטה אמריקאית

544סיכום:

את כל משחק הרשת של הרולטה האמריקאית משחקים באמצעות שחרור כדור בדבר גלגל מסתובב, מצויד בכיסים אם חריצים. הכדור נעצר בחריץ ממוספר אם וכאשר הגלגל מפסיק לטייל. אלו שהמר על המספר הנ"ל יאללה ינצח במשחק.
ארגון גלגל הרולטה האמריקאימותקן 38 מדברים בדבר גלגל רולטה אמריקאי, כולל בודד אפס, כפול אפס ומספרים מאחד לבין 36. גלגל גַחְמָנִי מפני ...

מילות מפתח:

רוּלֶטָה

מרכז המאמר:

את אותה משחק הרשת בקרב הרולטה האמריקאית משחקים על ידי שחרור כדור אודות גלגל מסתובב, מצויד בכיסים עד חריצים. הכדור נעצר בחריץ ממוספר אם וכאשר הגלגל מפסיק לטייל. כל מי שהמר על אודות המספר הוא יאללה ינצח במשחק.סדר גלגל הרולטה האמריקאיבגלגל רולטה אמריקאי מושם 38 מסבירים, כולל מבין אפס, כפול אפס ומספרים מאחד לבין 36. גלגל הרולטה האמריקאי נפרד מהמקבילים ברחבי העולם מכיוון שיש לו הכפול אפס.המספרים המסמנים את אותה גלגל הרולטה האמריקאי לא מסודרים והיה אם אקראי או שמא בסדר מקבל מימדים. באתר זו, היצרנים קבעו לשכור בו מהיבט של מהסוג שישנה סבירות שווה שהכדור ינחת הכול על מדברים בצבע אדום, שחורים, נורמלים יותר, גבוהים ומשונים ואחידים.ארגון גלגל הרולטה האמריקאיבדבר גלגלי רולטה אמריקאיים המספרים השחורים והאדומים מסודרים ככה שאנו יעמדו זה הזמן מחכה מול זה, טמפלייט מתחלפת. גם מסבירים זוגיים ומספרים אי-זוגיים מתחלפים, אלו מ הם קיימים בזוגות זהים הפונים זה לתופעה, ולא בסינגלים. המספרים האי-זוגיים בגלגל הרולטה האמריקאי מוצבים בסביבות המספר הזוגי ה-3, בסדר גדל. לבסוף, על גלגל הרולטה המספרים מצויים בזוגות, וביניהם 5 מי שרוצה. הוסף את הזוגות ותצא עם 37 או לחילופין 39 למרבית. הסכום בקרב בכל 38 המספרים מהווה 666.כדרך להימנע בלבול, האפסים היחידים והכפולים קיימים בסביבות הכיסים הירוקים בדבר גלגל הרולטה האמריקאי.פרטים מה בדבר גלגל הרולטה האמריקאי
אם כל אחד משחק רשת בגלגל הרולטה האמריקאי, אפשר לעבור 11 סוגי הימורים. השו לח ן להמציא אותו כל אחד משחק רלוונטי בהתאם ל פריסת הגלגל עצמו; מותקן לו את כל 38 המספרים המאורגנים בשורות שלוש-מספר ועמודות בקרב 12 משוחחים. זה מוגדר הימור פנימיות כאשר אתה מהמר בתוך שורות או שמא עמודות הנ"ל. חמשת סוגי ההימורים האחרונים שתצליחו לדמיין נקראים הימורים חיצוניים. הנם מהווים מכהים או בצבע אדום, שפויים או לחילופין מצויינים, באופן כללי אם מוזרים, או צריכים להיות קבוצה אצל מסבירים בעמודה (המכונה עמודה) או אולי בתחום אצל 12 משוחחים (המכונים תריסר).התמורה ויתרון הנכס הנרכש בגלגל הרולטה האמריקאילבית מגורים מתופעל לרוב יתרון אצל 5.26% בגלגלת הרולטה האמריקאית. אחוז זה הזמן על פי רוב כפול מזה בקרב מקבילו האירופי (2.7%). בכול ההימורים של החברה שלכם קיים 5.26% טובה לקזינו, מעבר יוצא מבין הכלל: הימור בידי כמה מדברים. הימור אלה יגדיל את אותה יתרון הדיור עבור -7.89%.כולל גלגל הרולטה האמריקאיכלל יוקרתי חל אודות משחקי גלגל רולטה אמריקאים. זה ידוע עם תכונות של כניעה, אם לפעמים La Partage. זה הזמן מקטין את אותן יתרון הדירה על פי רוב לחצי, מרבית -2.63%.


זה היחיד בהימורים בעלות כסף חסכוני שכן La Partage מוחל. הכלל כל הזמן שאם הכדור נופל אודות אפס הכול על הגלגל, חלה אימון לשחקן להודות במחצית ממה של או שמא הנו הימרה, בשטח להפסיד הכל. בכלל כזה לפרטים נוספים נודע אשר נקרא En Prison. למרות זאת, הכלל הוא נצפה קל בבתי קזינו באירופה. הגיע נותן לשחקנים את אותם האופציה הנוספת לשמור אחר ההימורים ספציפי בענף בו הם נמצא לסיבוב ה-3, עדיף שלא יהיה לספק מחצית.


Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE

Old school Easter eggs.